Kwan Nyom Hapkido

Kwan Nyom Hapkido on International Hapkido Alliancen opettama Hapkidon tyylisuunta jota Myös Suomen Hapkidoliitto opettaa. Suoraan koreasta käännettynä nimi kuuluu : ” Käsitteiden koulu”. Tämä kuvaa hyvin tapaa jolla Hapkidoa opetamme.

Lajin perustaja, Suurmestari Geoff J. Booth aloitti Kwan Nyom Hapkidon opettamisen Vuonna 1999. Nyt kouluja on kaikkialla maailmassa ja lajin harrastajamäärät ovat nopeassa kasvussa.

Kwan Nyom Hapkidossa, tai käsitteiden koulussa, opetus ja harjoittelu keskittyy näiden käsitteiden ymmärtämiseen perusharjoitteuden kautta ja nopeasti soveltamiseen hyvin erilaisiin tilanteisiin. Tavoite on tarjota jokaiselle keinot selviytyä itsepuolustustilanteesta huomioiden oman fysiikan ja kokemuksen rajoitukset

Kwan Nyom Hapkido korostaa soveltamiskyvyn tärkeyttä, koska realistisessa itsepuolustustilanteessa asiat eivät tapahdu ennalta määrättyinä. Kwan Nyom Hapkidon tapa opettaa tekniikat helpottaa niiden soveltamista käytäntöön.

Kwan Nyom Hapkido on yksi tapa tulkita ja opettaa Hapkidoa. Suurmestari Boothin tärkein tavoite tyyliä luodessa on ollut tehdä siitä helposti omaksuttava ja käytännön läheinen. Siksi harjoittelun painopiste ennen mustan vyön saavuttamista onkin ennen kaikkea Hapkidon käyttö itsepuolustustilanteessa ja tämä näkyy järjestelmän tavassa opettaa niin lukot ja putoamistekniikat, kuin potkut ja lyönnitkin.

Mustan vyön saavuttamisen jälkeen vyöltä harjoittelu toki jatkuu tekniikkakartan mukaisesti, mutta harjoittelijoita rohkaistaan etsimään ja löytämään omaa tapaansa tulkita laajaa lähitaistelujärjestelmää – Hapkidoa.

Hapkidon monipuolisuus tekee harjoittelusta erittäin mielenkiintoista. Vyökoejärjestelmä on dynaaminen ja haastava, matkalla valkoisesta mustaan vyöhön harrastaja oppii tehokkaan itsepuolustustaidon ja kunto sekä notkeus kohoavat siinä sivussa. Harjoiteltaviin tekniikoihin kuuluvat erilaiset lyönnit ja potkut, lukot ja kuristukset niin pystyssä kuin matossakin, heitot ja alasviennit sekä niihin liittyvät putoamistekniikat. Hapkidossa opetetaan myös muutamia helposti käytännössä sovellettavia hermopisteitä. Harjoittelun edetessä ja perustekniikan tultua tutuksi aletaan soveltaa aikaisemmin opittuja taitoja aseellisia hyökkäyksiä, kuten terä- tai lyömäasetta vastaan.

Kaikilla vyöarvoilla harjoitellaan paineen alla toimimista ”multiple grappling”-harjoituksen avulla. Harjoittelija joutuu piirin keskelle ja muut ryhmäläiset käyvät päälle erilaisilla hyökkäyksillä ja tarttumisilla. Piirin keskellä oleva yrittää selviytyä siihen mennessä oppimiaan tekniikoita soveltaen. Hyökkäys- ja puolustustekniikat tulevat luonnollisesti monipuolisemmiksi vyöarvon kohotessa.

Suomen Hapkidoliitto

Suomen Hapkidoliiton tehtävänä on edistää Kwan Nyom Hapkido -seurojen toimintaedellytyksiä. Hapkidoliitto organisoi toimintaa jäsenseuroilleen, tarjoaa tilaisuuksia koulutuksille, huolehtii yhteydenpidosta IHA organisaatioon seurojen puolesta toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Hapkidoliitto osaa auttaa jos haluat liittyä kansainväliseen Kwan Nyom Hapkido perheeseen seurana tai yksityishenkilönä, aloittaa uuden Kwan Nyom Hapkido -seuran, Hapkido opetusta esimerkiksi leirin muodossa tai kehittää oman seurasi toimintaa

Hapkidoliiton vastuut on sovittu seuraavasti

Toiminnanjohtaja:Kim Aaltonen
Aktiviteetit ja projektit:Markus Santi
Talousasiat:Harri Kekarainen
IHA ja tiedotusasiat:Daniela Untersteiner

Dan Kollegio on vastuussa Suomen Hapkidoliiton jäsenien tasosta kansainvälisellä tasolla

Suomessa Kwan Nyom Hapkido toiminnan tukena toimii ryhmä jonka tehtävänä on vastata Suomessa Hapkidon mustien vöiden tasosta ja etenemisestä. Dan Kollegioon kuuluu Suomalaisista Hapkidoa aktiivisesti harrastavia mustia vöitä. Dankollegiossa on vuoden 2017 alussa 4 varsinaista jäsentä: Tapio Erholtz, Juha Nyberg Kim Aaltonen ja Pertti Varjola.

Dan Kollegio auttaa jokaista mustaa vyötä harjoittelussaan, järjestää tilaisuuksia yhteisille harjoituksille, karsii ja kouluttaa mustan vyön kokeeseen osallistujat.

Lisäksi Hapkidoliitto päättää ja ilmoittaa vuosittain graduointioikeudet Suomessa.

International Hapkido Alliance

International Hapkido Alliance on Hapkidon kehittämiseem ja standardisointiin sitoutunut organisaatio. International Hapkido Alliancen tehtänänä on kannustaa, kehittää, neuvoa ja yhdistää Hapkidon harrastajia kaikkialla maailmassa riippumatta tyylisuunnasta.

IHA tekee tunnetuksi Hapkidoa perinteisenä kamppailulajina joka laadukkaanopetuksen kautta tarjoaa erinomaiset itsepuolustustaidot. IHA pyrkii politikoinnista vapaan yhteisön jossa keskitytään harjoitteluun. Lisäksi IHA tarjoaa kansainvälisesti tunnustetun mustien vöiden ja opettajien sertifioinnin.

Suomen Hapkidoliitto on IHA:n (International Hapkido Alliance) jäsenjärjestö. Liiton pääopettaja on Suurmestari Geoff J. Booth. Liiton päämaja on Australiassa ja toimintaa järjestöllä on ympäri maailmaa. Suomen Hapkidoliiton jäsenyys avaa pääsyn kaikkiin IHA:n järjestämiin leireihin ja tapahtumiin.

Suurmestari Geoff J. Booth on Hapkidon perustajan, suurmestari Ji Han Jaen sertifioima 10. danin musta vyö. Hän onkin Australian korkeimman vyöarvon omaava ei-korealainen opettaja. Suurmestari Booth on I.H.A.:n ja Australian Hapkido Groupin perustaja ja pääkouluttaja. Suurmestari Boothin organisaatiolla on yli kaksikymmentä jaostoa ympäri maailmaa. AHG:n päämaja sijaitsee Sydneyn esikaupunkialueella, Liverpoolissa ja on yksi Australian suurimmista kouluista usealla sadalla harjoittelijallaan.

Suurmestari Boothin opettama Hapkido on vahvasti käytännönläheinen ja länsimaiselle ihmiselle suunniteltu tyylisuunta, perustuen voimakkaasti tekniikoiden ”ideoiden” perinpohjaiseen oppimiseen ja soveltamiskykyyn, eikä niinkään yksittäisten tekniikoiden valtavaan määrään.

Welcome to the International Hapkido Alliance

I would like to welcome you to the International Hapkido Alliance (IHA), and the study of the Korean Martial Art—Hapkido. The study of Hapkido is a challenging and interesting one and the Instructors at all our Dojangs (Schools) world wide take great pride in being available to help you in your study of Hapkido.

Promotion in Hapkido is through different coloured belts. Even though the different belt levels will give you goals to achieve, your first goal should always be to learn each technique on each belt as well as possible, and only once this has been achieved, to aim to grade to the next coloured belt. There are 8 different coloured belt levels in our system, they are White, Orange, Yellow, Green, Blue, Brown, Red and Provisional Black Belt.

The IHA Website has been designed to be used as an ongoing reference to your learning, locating the nearest IHA school and I encourage you to train hard. We pride ourselves on the quality and study of the Art—Hapkido.

Again welcome to the International Hapkido Alliance and I look forward to training with you soon.


Regards,

Grandmaster Geoff J. Booth
IHA Chief

Suomen Hapkidoliitto © 2021